PESNIŠKI NATEČAJ GJV

ŠINKOVČEVI DNEVI POEZIJE 2020
Literarni natečaj za osnovnošolske pesnike

2. Šinkovčevi dnevi poezije (ŠDP) želijo spodbuditi pesniško ustvarjalnost, izmenjavo pesniških veščin, literarna druženja ter srečevanje različnih generacij. Posvečeni bodo pesniku Črtomiru Šinkovcu (1914-1983), rojenemu na Vojskem nad Idrijo, ki je bil zgleden primer zavednega primorskega literarnega ustvarjalca, a v zgodovini nekoliko nepravično zapostavljen literat. Šinkovčevi dnevi poezije bodo potekali, če se bodo razmere zaradi epidemije koronavirusa normalizirale, v soboto 4. 7. 2020 na Vojskem, v nasprotnem primeru bomo sklepno prireditev izvedli v virtualni obliki na spletu. V vsakem primeru pesniški dnevi tudi tokrat bodo.
V sklopu teh dnevov vas vabimo k sodelovanju na pesniškem natečaju, ki ga v sodelovanju z organizacijskim odborom razpisuje aktiv slovenistov na Gimnaziji Jurija Vege Idrija

POGOJI ZA SODELOVANJE

K sodelovanju na natečaju so vabljene osnovne šole na Idrijskem in Cerkljanskem. Posamezna šola na natečaj prijavi učence, ki lahko sodelujejo v obeh temah, in sicer v vsaki z največ po tremi pesmimi.

Določeni sta dve temi:

1) pesmi o naravi (omenjena kategorija obsega pesmi o varovanju narave, okolja, zdravja, miru in sploh nadaljnjega trajnostnega razvoja sveta). Z nagrajenimi pesmimi v omenjeni kategoriji bomo sodelovali na mednarodnem tekmovanju, ki ga bo na to temo predvidoma letos jeseni razpisala Organizacija združenih narodov v New Yorku.

2) prosta tema.

Prispevek naj bo napisan z urejevalnikom MS Word. Uporabite pisavo Times New Roman, velikosti 12, razmik naj bo enojni, besedilo pa brez posebnih grafičnih in drugih oblikovanj, dodatkov in fotografij.

Oddaja pesmi: Posamezna šola pesmi izbranih avtorjev, ki bodo sodelovali na natečaju, pošlje najkasneje do nedelje, 7. junija, na e-naslov romana.kokosar@gimidrija.si Uspešno oddana prijava bo prejela elektronsko potrdilo o prejemu.

Pesmi je potrebno oddati v besedilnem odklenjenem dokumentu (da se lahko tekst kopira), s pripisom avtorja pesmi (ime in priimek učenca, učenke), šole, letnika in profesorja mentorja.

Ocenjevanje: Vse pravočasno oddane pesmi bo pregledala in ocenila 3-članska strokovna žirija, ki jo imenuje organizator natečaja.

Nagrada: Najboljši osnovnošolski pesniki/pesnice bodo prejeli priznanje blisk in bodo povabljeni na sobotno kulturno-družabno večerno prireditev na Vojskem, če bo le-ta (glede na zdravstvene razmere) izvedena.

Za dodatne informacije smo vam na voljo.

Lepo vabljeni k sodelovanju!

Romana Kokošar v imenu aktiva in odbora                 Karmen Vidmar, ravnateljica GJV Idrija