O PROJEKTU

ŠINKOVČEVI DNEVI POEZIJE

Ob odprtju Doma krajanov in gasilcev na Vojskem leta 2018 je dr. Uroš Lipušček predstavil zamisel, da bi tudi v širšem okolju spodbudili zanimanje za našega odličnega, v današnjem času po krivici precej zapostavljenega pesnika Črtomirja Šinkovca, ter poskrbeli za njegovo večjo prepoznavnost.

Iz ideje se je razvil načrt za prve Šinkovčeve dneve poezije na Vojskem (6. in 7.7.2019), ki naj bi postali tradicionalni. Pesniški dnevi naj bi spodbujali ljubezen do slovenskega jezika, pesniško ustvarjalnost, izmenjavo pesniških veščin in literarna druženja. Tako bi promovirali ne samo pesnikovo delo in izročilo, ampak tudi povečali zanimanje za literarno kulturno dediščino in vzpodbudili mlade ustvarjalce. Razpisali smo pesniški natečaj, ki je bil zelo odmeven, udeležilo se ga je skupno več kot 50 pesnikov različnih generacij iz Slovenije, zamejstva , Bosne in Srbije z zelo kvalitetnimi pesmimi. V predhodne dejavnosti so se vključile tudi vse vzgojnoizobraževalne ustanove v občinah Idrija in Cerkno. Otroci so se na razne načine seznanjali s Šinkovčevimi deli, ilustrirali njegove pesmi in uganke in mnogi tudi sodelovali s pesniškimi prispevki. Pri pripravi in organizaciji je sodelovalo več kot petdeset prostovoljcev.

Na Vojsko smo povabili zmagovalce natečaja iz različnih skupin. Dvodnevno srečanje, katerega častni pokrovitelj je bil bivši predsednik države dr. Danilo Türk, je bilo posvečeno tudi spominu na življenje in delo Črtomirja Šinkovca in spoznavanju pesnikove rojstne vasi. Zmagovalci pesniškega natečaja so bili nagrajeni z bivanjem na Vojskem, pesniško delavnico in priznanjem blisk. Na obeh izjemno uspelih prireditvah za javnost je bila dvorana prepolna, udeležili so se ju tudi predstavniki ožje in širše skupnosti in države, zamejski Slovenci in člani KD Ivan Cankar iz Sarajeva.

Tako smo s prvimi Šinkovčevimi dnevi poezije uspešno skupaj počastili spomin na velikega rojaka, ki je zvestobo rodnemu kraju dosledno izpričeval v svojem pisanju in si ga tudi izbral za kraj svojega večnega počitka.

Sklepna prireditev drugih Šinkovčevih dnevov poezije naj bi po načrtu potekala 4. 7.2020 na Vojskem, če pa bo to neizvedljivo, jo bomo izpeljali in objavili v virtualni obliki.